top of page

Wat gebeurt er met mijn loon als ik ziek ben?

Wie herkent zich erin dat we naast het plezier ook werken voor het geld?

Ik vermoed iedereen wel, tenslotte is alles wat je wilt te koop met geld. Dus geld is enkel en alleen een ruilmiddel. Jij levert arbeid in ruil voor geld, je koopt eten en drinken in ruil voor geld, je woont in ruil voor geld en zo ruilen we maar raak om onszelf te voorzien in de onze (levens)behoeften.


Maar wat als je ziek wordt en dus geen arbeid meer kan leveren, hoe zit het dan met dat geld?

Gelukkig zijn er verzekeringen voor werkgevers die ervoor zorgen dat je loon betaald wordt tijdens ziekte gedurende de 1e 2 jaar door de werkgever of je ontvangt een Ziektewet-uitkering via de werkgever. De werkgever is dan verplicht om minimaal 70% van uw brutoloon uit te betalen. Dit wordt vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of CAO en kan dus per werkgever verschillen. Je kunt het 1e ziektejaar 100% uitbetaald worden en het 2e ziektejaar dan 70%. Of beide jaren 100% of zelfs beide jaren tegen 70% van je brutoloon. Is er geen CAO dan heeft de werkgever eigen regels en kan het zijn dat je in elk geval het minimumloon ontvangt. Heb je een contract met een einddatum dan wordt de doorbetaling tijdens ziekte overgenomen door het UWV en ontvang je een Ziektewet-uitkering.


Het is een intensief traject van bezoeken aan, beoordelen door en rapporten opstellen door de bedrijfsarts met als doel om weer aan het werk te geraken. Dat gaat met vallen en opstaan en heeft heel veel impact op mentaal vlak.


Wat kun je zelf doen?

Indien je langer ziek bent, kan het helpen om duidelijk te hebben welke stappen er nodig zijn. Het begint natuurlijk altijd met de ziekmelding richting je werkgever, denk daarbij ook aan je eigen privacy, je bent niet verplicht om uit te leggen wat er aan scheelt. Ben je 6 weken ziek dan volgt er een probleemanalyse, de bedrijfsarts of arbodienst stelt dan vast wat je nog wel/ niet aan arbeid kunt verrichten op basis van je gezondheid. Vervolgens wordt er samen met je werkgever (uiterlijk in de 8ste week) een plan van aanpak geschreven, hierin staat wat je gaat doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Als je bijna een jaar ziek bent, vul je samen met de werkgever een 1e evaluatie in, waarin staat wat er gedaan is rondom je re-intergratie. In je 2e jaar ontvang je van UWV een brief voor het aanvragen van de WIA-uitkering. Uiteindelijk volgt er tegen einde van 2e jaar een eindevaluatie, hierin staat net als bij 1e evaluatie, wat er gedaan is rondom je re-intergratie. Deze documenten zullen als bijlage dienen bij je WIA aanvraag richting UWV. Zorg dat het re-intergratieverslag compleet is. Een duidelijk stappenplan kun je op de website van UWV terugvinden, zo voorkom je dat je incompleet WIA-aanvraag aanlevert bij 2 jaar ziekte.


Let ook goed op je reeds opgebouwde vakantiedagen voor je ziekmelding. Sommige opgebouwde dagen hebben een vervaldatum die wellicht in je ziekteperiode zitten. Je hebt ook als je ziek bent, recht op het opnemen van je vakantiedagen.

Daarbij is de uitbetaling van deze vakantiedagen 100%, dus ontvang je 70% van je brutoloon en je neemt vakantiedagen op -> dan worden de vakantiedagen tegen 100% uitbetaald aan je en staat het als aparte post op je salarisstrook. Je zult dit zelf moeten aangeven of bewaken, want vanuit de werkgever wordt dat vaak niet standaard gedaan.


Kijk ook goed in je CAO of arbeidsvoorwaarden wat er gebeurt met vergoedingen zoals onkostenvergoeding en je reiskosten tijdens ziekte zo kom je niet onverwachts voor verrassingen te staan.


Wat gebeurt er na 2 jaar ziekte?

Is natuurlijk situatie, werkgever en werknemer afhankelijk. Bij het UWV kun je veel informatie terugvinden met betrekking tot de WIA-uitkering/ WAO-uitkering/ WAZ-uitkering.


In het geval van een WIA-uitkering, is er een WGA-uitkering, deze ontvang je als de verwachting is dat je in de toekomst wel arbeid kunt verrichten en er is een IVA-uitkering, deze uitkering krijg je als de kans klein is dat je weer aan arbeid kunt verrichten. Beide hebben een andere manier van toekennen van het bedrag aan uitkering, hieronder 2 voorbeelden:


1) In het geval van een WIA-uitkering (WGA) en je voor 100% wordt afgekeurd dan krijg je de 1e 2 maanden 75% van je laatst verdiende loon voor je ziek werd. Vanaf de 3e maand wordt dat 70% van je WIA-maandloon.


2) In het geval van een WIA-uitkering (IVA) en je voor 100% wordt afgekeurd dan krijg je 75% van je WIA-maandloon en je WIA-maandloon wordt berekend door totale sv-loon te delen door 12 (maanden).


Lees op de website van UWV goed wat je plichten zijn bij het ontvangen van een uitkering, anders krijg je tijdelijk minder of geen uitkering en/ of zelfs een boete.


In welke fase zit jij?

Waar je ook zit in je periode van ziek zijn, wij weten als geen ander wat de financiële en mentale impact is. Voel je vrij om met ons contact op te nemen, wij bieden steun, denken graag met je mee en kunnen ons verhaal vertellen hoe wij het doorlopen hebben en/of waar we staan. Huis van Herstel, jouw thuis voor een warm herstel.63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page