top of page

Wat gebeurt er bij overprikkeling

Bijgewerkt op: 1 nov. 2021


Voordat je gaat beginnen.

Kijk eerst dit filmpje voordat je verder gaat met deze blog.


https://www.youtube.com/watch?v=_6ZKvOA3FfI&t=65s


-----waarschuwing------

Indien sprake van overprikkeling of epilepsie, klik niet op deze link!

Wanneer je aan het begin van het filmpje denkt dat het geluid te zacht staat, zet het geluid niet harder.

In deze simulatie wordt weergegeven hoe overprikkeling kan worden ervaren.


Zintuigen

Een prikkel is een stukje informatie dat binnenkomt via de zintuigen. Om te kunnen leven en overleven is het belangrijk dat de prikkels op de juiste manier binnen komen en worden verwerkt.

Om bij onze hersenen te komen maken prikkels gebruik van één van de vijf volgende ingangen, beter bekend als onze zintuigen.


1. Zien – ogen

2. Horen – oren

3. Voelen – huid

4. Ruiken – neus

5. Proeven – tong en neus


Vrijwel altijd is het zo dat één situatie via meerdere zintuigen bij onze hersenen komen. De hersenen vatten al deze prikkels dan weer samen tot één enkele situatie.

Je ogen zien druppels water in een plas vallen. Je oren horen zacht getik in het

water. Je huid voelt de druppels tegen je kleding aankomen. Je neus ruikt de geur van

de frisse lucht. Uit deze vier prikkels trekken je hersenen de conclusie: Het regent!


Prikkels

De hersenen krijgen de prikkels binnen, interpreteren deze en sturen het lichaam aan in de adequate reactie. Dit gaat in een dusdanig hoog tempo dat we veel van deze prikkels niet eens bewust registreren.

Hoe vaak sta je stil bij de wind die op je huid terecht komt tijdens een wandeling in het bos?


Sommige prikkels registreren we wel, maar we staan er maar heel kort bewust bij stil.

Tien meter na het zebrapad beginnen we het getik, dat hoort bij het voetgangers stoplicht, alweer te vergeten.


Overprikkeling

Helaas gaat dit soms mis, dan spreken we van overprikkeling.

Er komen meer prikkels binnen dan de hersenen kunnen verwerken of de hersenen hebben meer tijd nodig om de binnengekomen prikkels te verwerken.

Het moment wanneer iemand overprikkeld raakt, is voor iedereen verschillend.

Meneer J